Lnagb1fjv4s

[mv] B1a4 _ A Lie(거짓말이야)

Duration : 3.39
Channel : 1thek (원더케이)
Viewer : 5.335.599

[mv] B1a4 _ O.k

Duration : 4.13
Channel : 1thek (원더케이)
Viewer : 617.396

[mv] B1a4 _ Rollin'

Duration : 3.13
Channel : 1thek (원더케이)
Viewer : 4.554.238

[mv] B1a4 _ Beautiful Target

Duration : 3.43
Channel : 1thek (원더케이)
Viewer : 419.496

[mv] B1a4 _ Lonely(없구나)

Duration : 4.14
Channel : 1thek (원더케이)
Viewer : 614.390

The Best Songs Of B1a4

Duration : 1.19.34
Channel : Mighty Helen
Viewer : 104.669

[mv] B1a4 _ Baby Good Night(잘자요 굿나잇)

Duration : 3.46
Channel : 1thek (원더케이)
Viewer : 997.381

[mv] B1a4 _ Solo Day

Duration : 5.13
Channel : 1thek (원더케이)
Viewer : 605.927

B1a4 - 이게 무슨 일이야 (what's Happening?)

Duration : 3.23
Channel : B1a4 Official +
Viewer : 14.945.782

[mv] B1a4 _ Baby I'm Sorry

Duration : 3.38
Channel : 1thek (원더케이)
Viewer : 1.050.812

B1a4 - Baby Goodnight Lyrics (colour Coded)

Duration : 3.26
Channel : Lyri Kpop
Viewer : 208.529

[mv] B1a4 _ Tried To Walk(걸어본다)

Duration : 3.59
Channel : 1thek (원더케이)
Viewer : 756.706

보이프렌드(boyfriend) - Boyfriend Music Video

Duration : 3.07
Channel : Starshiptv
Viewer : 28.138.729