Sarabrog Ka Aukhadnam Tube Rinku Down Load

Sarab Rog Ka Aukhad Naam - 22nd April, 2015

Duration : 2.18.34
Channel : Amritvela Trust
Viewer : 197.606

Sarab Rog Ka Aukhad Naam - 19th April, 2015

Duration : 1.41.06
Channel : Amritvela Trust
Viewer : 114.637

Simran (sarab Rog Ka Aukhad Naam)

Duration : 28.11
Channel : Kiran Kaur
Viewer : 77.584

Dukh Nivaran Narayane

Duration : 42.46
Channel : Amritvela Trust
Viewer : 74.060

Sache Paathshah Meri Baksh

Duration : 9.33
Channel : Amritvela Trust
Viewer : 159.872

Nanak Chinta Mat Karo - 1st Nov, 2015_ 7sundays

Duration : 1.05.22
Channel : Amritvela Trust
Viewer : 894.114

Partaap Tumhara - 18th Oct,2015 Amritvela Chaliya

Duration : 43.44
Channel : Amritvela Trust
Viewer : 69.354

Tu Hi Tu Hi - 1st March,2015 Amritvela

Duration : 23.25
Channel : Amritvela Trust
Viewer : 131.373

Baba Nanak Dukhiya De Naath

Duration : 36.05
Channel : Amritvela Trust
Viewer : 669.379