Type singer name or song title here!


mp4-ringtone-tujat-jiv.html Search

Shares:  
mp4-ringtone-tujat-jiv.html
0:00 0:00
 
 
 
 

Pale Ram - Jiv Manas


Album : Kissa Fauji Mehar Singh
Artist : Pale Ram
Size : 6.96 MB
Duration : 7:36

Deftrio - Jiv+


Album : Bushwick'd
Artist : Deftrio
Size : 2.28 MB
Duration : 2:29

Hiral Rawal - Jiv Nu Jokham


Album : Jiv Nu Jokham
Artist : Hiral Rawal
Size : 4.34 MB
Duration : 4:44

Sonu - Machar as Jiv


Album : Haal Ka Ba Re Chotki
Artist : Sonu
Size : 6.67 MB
Duration : 7:17

Shivbhai Gupta - Mahro Jiv Ghabraiy


Album : Chal Porai Gulli Danda Khelange, Vol. 2
Artist : Shivbhai Gupta
Size : 6.78 MB
Duration : 7:24

and Sanjeev Abhayankar - Jiv Bhavan Seva


Album : Shodh Yatra Vithal Bhakti Geet
Artist : and Sanjeev Abhayankar
Size : 4.14 MB
Duration : 4:31

Mangesh Chavan - Najaret Jiv Aanuni


Album : Tichi Yaad Aali
Artist : Mangesh Chavan
Size : 3.18 MB
Duration : 3:27

Jiv-A-Tones - Flirty Gertie


Album : Rarities of the 50s and 60s, Vol. 6
Artist : Jiv-A-Tones
Size : 2.28 MB
Duration : 2:29

Jiv-A-Tones - Flirty Gertie


Album : Rock the Bop: Rare 50s and 60s Greats, Vol. 6
Artist : Jiv-A-Tones
Size : 2.28 MB
Duration : 2:29

Jiv-A-Tones - Fire Engine Baby


Album : More Rarities of the 50s and 60s, Vol. 1
Artist : Jiv-A-Tones
Size : 1.88 MB
Duration : 2:03

Nikunj Gerita - Tu Maro Jiv Chhe


Album : Tu Maro Jiv Chhe
Artist : Nikunj Gerita
Size : 6.52 MB
Duration : 7:07

Ajay Thakor - Janudi Maro Jiv Lese


Album : Janudi Maro Jiv Lese
Artist : Ajay Thakor
Size : 4.12 MB
Duration : 4:29

Ram Nivas Kalaru - Jag Jag Nar Jiv


Album : Prabhati Bhajan
Artist : Ram Nivas Kalaru
Size : 8.87 MB
Duration : 9:40

Hemant Chauhan - Jiv Tu Bhajilene Bhagwan


Album : Samayni Vaat Koina Jane
Artist : Hemant Chauhan
Size : 8.49 MB
Duration : 9:16

Hari Bharwad - Jiv Shane Phare Chhe


Album : Hari No Marag, Pt. 1
Artist : Hari Bharwad
Size : 7.41 MB
Duration : 8:05

Dahiben Chavda - Jiv Jara Jaagine Joje


Album : Guruna Deshma
Artist : Dahiben Chavda
Size : 7.11 MB
Duration : 7:46

Chhagan Chaugule - Jiv Lava Porila Mazya


Album : Marathi Folk Songs, Vol. 2
Artist : Chhagan Chaugule
Size : 6.28 MB
Duration : 6:51

Gaura Vani - Sleeping Soul (Jiv Jago)


Album : 10 Million Moons
Artist : Gaura Vani , As Kindred Spirits
Size : 6.25 MB
Duration : 6:49

Kishor Manraja - Yeti Ja Aa Jiv


Album : Vraj Vaishnav
Artist : Kishor Manraja , Shailendra Bharti
Size : 3.67 MB
Duration : 4:00

Jagdish Patil - Dani Jiv Maiya Hayee


Album : Shaktishali Jivdani Maiya
Artist : Jagdish Patil
Size : 3.48 MB
Duration : 3:47

The Jiv-A-Tones - Flirty Girtie


Album : The Roots Of American Psychobilly
Artist : The Jiv-A-Tones
Size : 2.23 MB
Duration : 2:25

The Jiv-A-Tones - Fire Engine Baby


Album : Hot Rod Legends Rock 'N' Roll, Vol. 6
Artist : The Jiv-A-Tones
Size : 1.86 MB
Duration : 2:01

Jignesh Kaviraj - Jiv Thi Vali Mari Janudi


Album : Jiv Thi Vali Mari Janudi
Artist : Jignesh Kaviraj , Manisha Barot , Jalpa Dave
Size : 5.37 MB
Duration : 5:51

Rahan Raj Kalariya - Dost Mane Jiv Thi Vhalo


Album : Dost Mane Jiv Thi Vhalo
Artist : Rahan Raj Kalariya , Kishor Parmar
Size : 4.24 MB
Duration : 4:37

Jignesh Kaviraj - Has Mat Pagli


Album : Jiv Thi Vali Mari Janudi
Artist : Jignesh Kaviraj , Manisha Barot , Jalpa Dave
Size : 4.28 MB
Duration : 4:40

Jignesh Kaviraj - Joban Zola Khay


Album : Jiv Thi Vali Mari Janudi
Artist : Jignesh Kaviraj , Manisha Barot , Jalpa Dave
Size : 4.25 MB
Duration : 4:38

Jignesh Kaviraj - Madi Najro Ne Daldu


Album : Jiv Thi Vali Mari Janudi
Artist : Jignesh Kaviraj , Manisha Barot , Jalpa Dave
Size : 4.17 MB
Duration : 4:32

Jignesh Kaviraj - Hola Rona


Album : Jiv Thi Vali Mari Janudi
Artist : Jignesh Kaviraj , Manisha Barot , Jalpa Dave
Size : 3.94 MB
Duration : 4:18

Maheshsinh Chauhan - Aa Jiv Jato Rehse Aam


Album : Mithi Mithi Morali, Vol. 2
Artist : Maheshsinh Chauhan
Size : 13.57 MB
Duration : 14:49